Hvem kan optages i MAB?

Som medlem af brancheforeningen kan optages producenter og leverandører af udstyr, anlæg og konsulentydelser til markedet for industriel overfladebehandling. Medlemmerne kan være fysiske personer og andre juridiske enheder, herunder foreninger.

Endvidere kan en virksomhedsindehaver eller et personligt medlem, der ophører med at være erhvervsaktiv, optages.

MAB kan som associerede medlemmer optage leverandørvirksomheder i værdikæden med relationer til branchen.

Optagelsen af medlemmer i foreningen skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt et medlem af bestyrelsen stemmer imod optagelsen af et nyt medlem, kan ansøgeren begære sin optagelse forelagt foreningens førstkommende ordinære generalforsamling, hvor ansøgerens optagelse afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Kontakt

Brancheforeningen MAB                                                      BESTYRELSEN FOR MAB (se kontaktinfo på medlemssiden):
c/o Ventherm A/S                                                                   Claus Haarding, formand
Kastanievej 5                                                                           Hans Henrik Moldow, D3 System A/S
DK-5672 Broby                                                                        Claus Aabo Andersen, Aabo-Ideal A/S
Tlf. (+45) 62 63 18 68                                                              Allan Hansen, Ventherm A/S
info@ventherm.dk
www.mabdk.dk