MAB er en brancheforening for maleudstyrs- og anlægsleverandører i Danmark

MAB's formål:

Formålet er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med afholdelse af kongresser og anden informationsvirksomhed vedrørende industriel overfladebehandling.

Samarbejdspartnere:

MAB samarbejder på Skandinavisk plan med de tilsvarende  brancheforeninger i Sverige (SPF) og Norge (NPLF).

Formålet skal bl.a. opfyldes ved:

  • At forestå publikations- og dokumentationsvirksomhed på området.
  • At skabe grundlag for en samlet påvirkning af kundeunderlaget gennem udstillingsaktiviteter
  • Temaarrangementer, herunder studieture.
  • At formidle udstillingsarealer til foreningens medlemmer
  • At stille viden og knowhow til rådighed for medlemmer..

Kontakt

Brancheforeningen MAB                                                      BESTYRELSEN FOR MAB (se kontaktinfo på medlemssiden):
c/o Ventherm A/S                                                                   Rune Lund Bendixen, Ventherm A/S, formand
Kastanievej 5                                                                           Hans Henrik Moldow, D3 System A/S
DK-5672 Broby                                                                        Claus Aabo Andersen, Aabo-Ideal A/S
Tlf. (+45) 62 63 18 68                                                              Allan Hansen, Ventherm A/S
info@ventherm.dk
www.mabdk.dk